February 3rd, 2011

Ladybug

Я приймаю замовлення. I accept commissions.

Я приймаю замовлення на виготовлення вишитих плащаниць, хоругов, іменних ікон, пелен, облачень, митр та закладок у Євангеліє.

I accept commissions for embroidered shrouds, banners, icons, vestments, miters and bookmarks.

e-mail: helgamailru@mail.ru